L O A D I N G

به نام خداوند روزی رسان

شرکت آسمان آبی پیرامون فعالیت های خود مفتخر است که بخشی از سود کسب شده از شرکت را به موسسات خیرخواهانه اختصاص دهد .

 

اسامی موسسات خیریه که تاکنون شرکت Bluesky افتخار همکاری با آنان را داشته اند