L O A D I N G

تحصیل در کشورهای پیشرفته با محیط‌های آموزشی چند ملیتی مانند دانشگاه های هلند از اولین گزینه‌های علاقه مندان به تحصیل در خارج از کشور می‌باشد.دانشگاه های هلند از سطح علمی بسیار بالایی برخوردارند به همین علت تحقیقات علمی دانشگاه ها اعتبار بین‌المللی دارند.

بهترین دانشگاه‌های هلند:

  • Erasmus University Rotterdam
  • Hanze University of Applied Sciences
  • The Hague University of Applied Sciences
  • Tilburg University
  • University of Twente
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • Wittenborg University of Applied Sciences

شما می توانید به صورت رایگان تمامی شرایط اخذ پذیرش این مرکز آموزشی را بدانید

از ما بپرسید