L O A D I N G

تهیه مدارک مورد نیاز و اقدام برای پذیرش

تهیه مدارک مورد نیاز واقدام برای پذیرش بعد از انتخاب رشته ،کشور مورد نظر برای ادامه تحصیل و همچنین انتخاب دانشگاه یا محل آموزش ،اقدام به اخذ پذیرش می...
اخذ پذیرش در دوره دکترا در استرالیا

تحصیل دکترا در استرالیا (PhD in Australia)

از آنجایی که دکترا معمولا آخرین مقطع تحصیلی برای دانشجویان به شمار می‌رود اکثرا دانشجویان تمایل دارند تا این دوره را در بهترین کشورها و دانشگاه‌ها و زیر نظر...
پذیرش تحصیلی در مقطع فوق لیسانس در استرالیا

فوق لیسانس در استرالیا (Master in Australia)    

استرالیا از لحاظ کیفیت زندگی، توسعه انسانی، بهداشت، آموزش با کیفیت و آزادی‌های مدرن در سطح اول جهانی قرار دارد و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از دانشجویان...