دیدنی‌ترین کالج‌های دانشگاه آکسفورد

یکی از مکان‌هایی در انگلیس که نباید بازدید از آن را از دست بدهید، دانشگاه آکسفورد است. دانشگاه آکسفورد از کالج‌های زیادی تشکیل شده است: ۳۸ کالج اصلی و...