دانشگاههای کانادا در حال حاضر جز مقاصد اصلی دانشجویان از سراسر دنیا به شمار می روند. قرار گرفتن دانشگاههای دنیا در میان بهترین دانشگاههای جهان با رتبه بندی خوب و برخورداری ار امکانات آموزشی فوق العاده در کنار شرایط زندگی ایده آل سبب شده است سالانه دانشجویان زیادی از سراسر دنیا برای تحصیل در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی روانه کانادا شوند. در زیر به معرفی برخی از دانشگاههای کانادا می پردازیم.

از ما بپرسید
question