L O A D I N G

دانشگاه های استرالیا در میان دانشگاه های جهان همیشه از اعتبار و اهمیت بالایی برخوردار بوده و همواره جزو بهترین مراکز آموزش عالی دنیا محسوب می‌شده است.

برخی از دانشگاههای برتر استرالیا

 • (Australian College of Physical Education (ACPE
 • Australian National University College
 • AUT University
 • College of Natural Health & Homeopathy
 • Charles Sturt University Study Centres
 • Endeavour College of Natural Health
 • Flinders International Study Centre
 • Martin
 • Massey University
 • Taylors College
 • Taylors College Auckland
 • The University of Auckland
 • The University of Sydney Preparation Programs
 • Taylors College Perth

شما می توانید به صورت رایگان تمامی شرایط اخذ پذیرش این مرکز آموزشی را بدانید

از ما بپرسید