۰۲۱-۲۶۲۹۰۷۵۱ رزرو وقت مشاوره
دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت

طبق آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لیست جدید دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی۲۰۲۰-۲۰۱۹، با بررسی‌های کارشناسی وزارت بهداشت و در نظر گرفتن سه نظام رتبه‌بندی معتبر بین المللی Times، QS ، Shanghai  لیست دانشگاههای خارج از کشور مورد تایید جهت ورودی‌های سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ در رشته های مرتبط با علوم پزشکی مشخص و اعلام گردید.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که این لیست سالیانه تغییر می‌کند و در سال تحصیلی ذکر شده، صرفاً دانشگاه های موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور مورد تایید است.

با توجه به مصوبه هفتادمین جلسه شورایعالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، امکان انتقال دانشجویان به داخل کشور که از ابتدای سال ۲۰۱۹ (۱۱ دی ۱۳۹۷) تحصیل خود را در یکی از دانشگاههای مورد تایید خارج از کشور آغاز نموده‌اند، ممنوع است و صرفاً در صورت اتمام تحصیل این افراد، مدارک صادره طبق ضوابط اعلام شده قابل ارزیابی است.

همچنین کالج های وابسته به دانشگاه اصلی آورده شده در لیست و سایر شعبه‌های آن در سایر دانشگاهها مورد تایید نیست و مدارک صادره از آنها قابل ارزیابی نخواهد بود.

question