L O A D I N G

توصیه نامه ( Recommendation Letter)

یکی دیگر از مهمترین مدارک مورد نیاز برای دانشگاه‌ها که معمولا برای دوره‌های فوق لیسانس و بالاتر مورد نیاز است ،توصیه نامه می باشد.   مواردی که باید بدانید...

نحوه نگارش توصیه نامه

چگونه توصیه نامه را درخواست کنیم؟ زمان خوبی را برای درخواست خود انتخاب کنید وقت ملاقات بگیرید و از برنامه‌ی خود برای ادامه تحصیل بگویید.سپس در خواست رسمی  را...